Hur gör jag om jag vill läsa moderna språk på gymnasiet?

Samtliga elever har möjlighet att välja kurser i ämnet moderna språk inom det individuella valet eller (för många program) inom programfördjupningarna.
Du som läser ett högskoleförberedande program – utom Estetiska programmet och Teknikprogrammet – har ett antal poäng där du obligatoriskt ska läsa kurser i moderna språk.
–     Du som väljer att läsa ett nybörjarspråk börjar med steg 1.
–     Du som läst språket i grundskolan som elevens val får börja på steg 2.
–     Du som läst språket i grundskolan som språkval får börja på steg 3.

OBS! Tänk på att kurser i engelska och moderna språk kan ge viktiga meritpoäng när du söker till högskolan.

Datum