Vad är lärlingsutbildning?

Du kan i många kommuner söka till en lärlingsutbildning inom ett eller flera yrkesprogram. Det innebär att du söker och kommer in på det yrkesprogram som du tycker passar dig bäst. Notera att du måste vara behörig till ett nationellt yrkesprogram för att kunna söka en lärlingsutbildning.

När du läser på programmet är du ute minst halva tiden på en eller flera arbetsplatser. Du kommer till skolan för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena och för att läsa de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke.

 

Du ska få samma kunskaper som de elever som läser i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig på ett annat sätt.

 

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många platser man har och inom vilka program. Du kan även fördjupa dig inom ett speciellt yrke, där skolan inte kan anordna en utbildning.

Datum