Hur många poäng innehåller en kurs på gymnasiet?

Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges med poäng. Ju fler poäng i ett ämne eller en kurs du har, desto mer får du lära dig.

1 poäng motsvarar ungefär 1 timmes (60 min) undervisning, men detta kan skilja något mellan olika ämnen.

Datum