Hur fungerar individuella val på gymnasiet?

Individuellt val omfattar 200 p och finns inom samtliga program. Du får här bestämma vilka kurser du vill läsa, men det är skolan som bestämmer vad de kan erbjuda.

Du kan till exempel välja kurser som ger dig större möjligheter till fortsatta studier. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar som du kan tänka dig att söka på högskolan. Kurser inom till exempel moderna språk, engelska och matematik ger också extra meritpoäng vid ansökan till högskolan.

Du kan även välja kurser inom dina karaktärsämnen eller andra kurser som intresserar dig. Gymnasieskolorna brukar erbjuda sina elever många olika kurser. Det är den enskilda skolan som sedan bestämmer hur många elever som måste välja en kurs för att den ska bli av.

Datum