Om jag har ett annat modersmål än svenska?

Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd.

– Du kan läsa svenska som andraspråk
– Du kan få modersmålsundervisning
– Du kan få studiehandledning på ditt modersmål.

Behöver du den här hjälpen ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan.

Datum