Hur fungerar det med gymnasiegemensamma ämnen?

Kurser i de gymnasiegemensamma ämnena läser alla elever på gymnasieskolan.

Innehållet i kurserna anknyter till det program du läser.
Svenska
Svenska 1 – 100 p
Samtliga program

Svenska 2 – 100 p
Högskoleförberedande programmen + Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Svenska 3 – 100 p
Högskoleförberedande programmen

Kurserna svenska 2 och 3 krävs för grundläggande behörighet till högskolan och måste erbjudas dig som läser ett yrkesprogram.

Svenska som andraspråk 1– 3,
100 p + 100 p + 100 p
Svenska som andraspråk är till för dig som har ett annat modersmål. Du kan läsa dessa kurser istället för kurser-na i svenska men även som språkval inom det individuella valet.

Observera att kurserna i svenska som andraspråk ger samma behörighet till fortsatta studier som kurserna i svenska.

Engelska
Engelska 5 – 100 p
Samtliga program

Engelska 6 – 100 p
Högskoleförberedande program + Hotell- och turismprogrammet

Kursen engelska 6 krävs för grundläggande behörighet till högskolan och måste erbjudas dig som läser ett yrkes-program.

Matematik
Matematik 1 – 100 p
Samtliga program

Matematik 2 – 100 p
Ekonomi-, Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammet

Matematik 3 – 100 p
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:1 – 50 p
Yrkesprogram

Samhällskunskap 1 – 100 p
Högskoleförberedande program

Samhällskunskap 2 – 100 p
Ekonomiprogrammet

Religionskunskap
Religionskunskap 1 – 50 p
Samtliga program

Naturkunskap
Naturkunskap 1a:1 – 50 p
Yrkesprogram

Naturkunskap 1 – 100 p
Högskoleförberedande program

Historia
Historia 1a:1 – 50 p
Yrkesprogram

Historia 1 – 100 p
Högskoleförberedande program

Historia 2–kultur – 100 p
Estetiska programmet
Humanistiska programmet

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 – 100 p
Samtliga program

Datum