Mitt meritvärde är felaktigt – jag ska ha mer poäng

1.Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan.

Från och med antagningen till läsåret 2014/2015 är det möjligt att få 340 i meritvärde, jämfört med tidigare 320. Endast de elever som läst moderna språk som språkval kan räkna 17 betyg och får därigenom tillgodoräkna sig även detta betygsvärde. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

2.Något är felrapporterat in i vårt antagningssystem. Kontakta din skola för att se över betygen. Vi kan inte ta emot betygsändringar via telefon utan kräver ett betygsdokument som är skickat från skolan.

Datum