Vad är IM?

Det finns fyra olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter.
Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.

De fyra introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Datum