Hur får jag gymnasieexamen?

För en yrkesexamen krävs följande:
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
– Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p
– Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1
– Du måste ha lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma ämnena som omfattar minst 400 p
– Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete

För en högskoleförberedande examen krävs följande:
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
– Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p
– Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1
– Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete

Datum