Hur ser betygsystemet ut på gymnasiet?

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. Detta blir ditt meritvärde.

  • A = 20 p
  • B = 17,5
  • C = 15 p
  • D = 12,5 p
  • E=10 p

 

Datum