Vem kan söka till gymnasiet?

Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år, under förutsättning att du inte redan har ett avslutat gymnasieprogram. 

Läs mer om behörighet här

Datum