Vad är APL?

APL (arbetsplatsförlagt lärande) innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag under ett antal veckor. Du lär dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan.

Var du gör din APL beror naturligtvis på vilket yrkesprogram, vilken inriktning eller vilka kurser  du läser i skolan. APL ska omfatta minst 15 veckor av studietiden.

Datum