Jag har inte kommit in på det program jag har sökt –Varför?

1. Ej behörig

2. För lågt meritvärde. På antagningsbeskedet framgår det hur många poäng som krävs för programmet man sökt. Om man är behörig står man som reserv till högrehandsval.

3. Andrahandsmottagen eller ej mottagen som sökande

4. Sent inkommen ansökan

Datum