Motiverande och förebyggande arbete

Projektet En skola för alla bjuder in till en inspirerande dag för er som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.

Med utgångspunkt i det kommunala aktivitets-ansvaret kommer mötet att bjuda på goda exempel, workshoppar, gruppdiskussioner och föredrag. Det blir också ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från samtliga tre del-regioner.

När: Torsdagen den 3 oktober kl. 09.00- 15.00

Var: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla