Foto: David Brohede

FRÅNVARO TILL NÄRVARO I VÅRA SKOLOR- HUR VÄNDER VI TRENDEN?

7 mars genomfördes lärandekonferensen i Skövde, där erfarenhetsdelning, konkreta verktyg och inspiration stod i fokus!

Projektet En skola för alla bjöd in till en lärandekonferens som syftade till att sprida erfarenheter både mellan de som arbetar direkt i projektet samt andra som på olika sätt arbetar för att främja närvaro i skolan. Under dagen fick vi ta del av forskning, konkreta verktyg och lessons learned på området bland annat genom deltagande av psykologen och författaren Malin Gren Landell. Vi fick även inblick i hur projektets kommuner arbetar med frågan. Dagen avslutades med en workshop där deltagarna fick chans att reflektera över hur kommuner arbetar med skolfrånvaro/skolnärvaro.

Till höger finner du dagens alla intressanta presenationer!