Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4Slideshow image bild5Slideshow image bild6Slideshow image bild7Slideshow image bild8Slideshow image bild9Slideshow image bild10Slideshow image bild11Slideshow image bild12Slideshow image bild13Slideshow image bild14Slideshow image bild15Slideshow image bild16Slideshow image bild17Slideshow image bild18Slideshow image bild19Slideshow image bild20Slideshow image bild21Slideshow image bild22Slideshow image bild23Slideshow image bild24Slideshow image bild25Slideshow image bild26Slideshow image bild27Slideshow image bild28Slideshow image bild29Slideshow image bild30Slideshow image bild31Slideshow image bild32Slideshow image bild33Slideshow image bild34Slideshow image bild35Slideshow image bild36Slideshow image bild37Slideshow image bild38Slideshow image bild39Slideshow image bild40Slideshow image bild41Slideshow image bild42Slideshow image bild43

Slutkonferens, En skola för alla

Den 29 januari samlades drygt 300 personer på Innovatum i Trollhättan för att ta del av resultat och inspiration från ESF-projektet En skola för alla. Målet med projektet har varit att fler unga klarar sin utbildning alternativt kommer i arbete och att färre hoppar av skolan, vilket också var temat för konferensen.

Förbundsdirektör Jan Malmgren hälsade välkommen och utbildningsminister Anna Ekström inledde dagen med att prata om vikten av fullföljda studier. Därefter gav projektledningen en beskrivning av projektet och utvärderare visade på de fina resultat som nåtts.  Under konferensen premiärvisade filmen som tagits fram om projektet med flera porträtt av de ungdomar som deltagit. Mats Trondman pratade utifrån rubriken "Fattar du? Jag fattade så jag fattade att jag fattade" – om skolan som möjlighetsstruktur för skolframgång och Mia Börjesson utgick ifrån ”I huvudet på en ungdom” om hur vi vuxna kan stötta och rusta ungdomar på livets resa.
Under eftermiddagen berättade några av projektets 30 projektverkstäder om sina resultat och framgångsfaktorer under parallella seminarier och under rubriken ”Vi lyckades”. Dagen avslutades med mycket skratt och en del allvar när Marika Carlsson föreläste om fördomsmedvetenhet.

En skola för alla är ett samverkansprojekt mellan Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och samordningsförbundet Väst och samlar 33 kommuner i Västra Götaland. Projektet startades upp i april 2017 och avslutas i mars 2020.