Filmer om en skola för alla

Livsviktigt för några men bra för alla. Se filmerna från "En skola för alla" om en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Sprid gärna filmerna. Använd dem. Använd dem för att påverka våra beslutsfattare, öka stoltheten och sprida kunskap.


Skaraborgs film:
En sammanfattning av Skaraborgs arbete med ESF-projektet En skola för alla på 2,5 minuter. I filmen beskrivs arbetssätt ,framgångsfaktorer och resultat från projektet som hade som
syfte att  motverka skolavhopp och att fler ungdomar ska fullfölja sina
studier eller komma i arbete