Uppstartskonferens 15/3-18

15/3-18 genomfördes En skola för allas uppstartskonferens i Göteborg. Till höger på sidan hittar du inbjudan, program samt alla PowerPoints som presenterades under dagen.

Med projektet En skola för alla vill kommunalförbunden i Fyrbodal, Borås och Skaraborg samt Samordningsförbundet Väst kraftsamla för att minska skolavhopp och främja fullföljda studier. Under de kommande två åren kommer 33 kommuner att engageras i en rad aktiviteter, allt i syfte att fler unga skall fullfölja sina studier och/eller nå arbete. Det är en spännande tid vi har framför oss!

Vi tror på vikten av att mötas och att alla vi som arbetar för projektet ges möjlighet att träffas för att tillsammans mobilisera engagemang, skapa samsyn, lära mer om projektet och sammanhanget vi verkar inom samt inspireras av goda exempel.

Målgruppen för konferensen var de som arbetar med projektet ute i kommunerna, personer i kommunen som arbetar med unga i riskzon för skolavhopp/har intresse av projektet och även projektets styrgrupp, arbetsgrupp samt projektgrupp.

Vid frågor kontakta projektadministratör, Emma Frisk Nävarp:
070 - 375 63 87
emma.frisknavarp@skaraborg.se