YAM

Psykisk hälsa

YAM - Youth Aware of Mental health - är ett arbetssätt kring psykisk hälsa. Särskilt utbildade YAM-ledare håller i arbetet som genomförs i åk 8 i Hjo och Karlsborg.

Under tre veckor genomförs fem olika lektionstillfällen, där rollspel och samtal varvas kring olika teman, som stress, hur man stöttar varandra och relationer. Eleverna ses som experter på sin egen psykiska hälsa, och samtalen handlar om vardagliga situationer. 

Utvärderingar som genomförts kring arbetet har visat på positiv respons hos både elever och vårdnadshavare.