Viktiga vuxna i HjoTiBorg

Föräldrar som resurs

– föräldraskap och Vuxenskap 2.0!

Viktiga vuxna i HjoTiBorg är ett koncept som finns i Hjo, Tobro och Karlsborg: en föräldrawebbinarieserie med skolan som plattform. Detta är en utveckling av Hjo kommuns universella föräldraskapsstöd riktat till vårdnadshavare med tonårsbarn. Syftet är att stärka föräldraförmågan och genom det bidra till bättre hälsa och fullföljda studier hos ungdomarna.
Det är digitala tematräffar ungefär två gånger per termin.