Vara stärker fritidshemmet

Motivation och framtidstro

I utbildningssatsningen Vara stärker fritidshemmet ligger fokus på det kompensatoriska uppdraget samt ökad undervisningsgrad.