Spektrum- en mötesplats för lärande

Motivation och framtidstro

Projektet Spektrum är en satsning för att skapa ett hållbart samhälle där vi tar vara på rest- och spillmaterial från företagen i Götene. Rest- och spillmaterialet används till att konkretisera, bredda och fördjupa undervisningen i förskola och skola. I Spektrums lokal möts barn och elever från förskola och skola. Med hjälp av sina lärmiljöer erbjuder Spektrum en undervisning på ett mer utforskande och undersökande sätt än vad klassrummen klarar av att erbjuda.