Skolteam

Motivation och framtidstro

I Falköping finns skolteam - ett team som arbetar med elever med en problematisk skolfrånvaro i grundskolan.