Påbörjat
Pågående
Avslutat Här är vi nu

Nyanländas lärande

Läsning och språkutveckling

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar Skolverket med kommuner för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans analyserar de behov och kommer överens om insatser.

I Skaraborg är Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping och Töreboda med i satsningen.