Närvaroteam Victoria

Motivation och framtidstro

I Mariestad finns Närvaroteam Victoria som består av familjebehandlare och fritidspedagog, och stöttar familjer med eleven i centrum. Stödet kan ske både inom och utanför skoltiden. Beslut om tillgång till team Victoria fattas av konsultationsteamet.