Lärmiljöer i förskolan

Motivation och framtidstro Läsning och språkutveckling

I Essunga vill vi att alla barn ska mötas av en lärmiljö som är varierad och utmanande för barnen.

Vi vill att alla barn ska mötas av en lärmiljö som är varierad och utmanande för barnen. Våra tankar utifrån läroplanen ska synas i våra lärmiljöer. Barnet ska lockas in i lärmiljön, den ska inspirera och väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnet. Lärmiljön har tillgängligt material som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter både enskilt och tillsammans med andra barn. Lärmiljön berikas av närvarande pedagoger som aktivt lyssnar till och utmanar barnens tankar.

Foton av lekmiljöer i Essunga