Hälsosmart

Psykisk hälsa

Ett program i Vara för att göra smarta val kopplat till hälsa.

Elevhälsan driver det systematiska arbetet i åk 1, 3, 5 och 8 samt åk 1 - 2 på gymnasiet kring att stötta eleverna till att göra smarta hälsoval genom ett givet program, där fokus ligger på att ge eleverna kunskap om hälsa, livsstilsfrågor, och val som har betydelse för deras välmående och därigenom ger möjlighet till framgång i studier och framtida arbete. Elevhälsans personal, arbetslag samt mentor är involverad. Även vårdnadshavarna får information för att kunna stötta sina barn.