Essunga läser

Läsning och språkutveckling

Essunga läser – ett läsutvecklingsprojekt i Essunga kommun.

Målet med läsprojektet ”Essunga läser” var att skapa ett litterärt klimat i kommunen, i vilket barn och ungdomar skulle tillåtas utveckla en läsaridentitet och en ökad lust att läsa. Med utgångspunkt i forskning om lässtrategiutveckling, larmrapporter om svenska elevers försämrade läsförståelse samt inspiration från läsutvecklingsprojekt i Angered och Kungälv, tog idén om ett liknande projekt i Essunga kommun form 2013.

Nu används kunskaperna och erfarenheterna från projektet i den ordinarie undervisningen. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 får kontinuerlig undervisning om lässtrategier och hur man använder dessa för att öka sin förståelse av läst text. I undervisningen har man gemensamma lässtunder samt textsamtal och modellering som återkommande inslag i alla årskurser. Arbetssättet EPA (Enskilt – Par – Alla) är centralt.