Systematiskt elevhälsoarbete för alla elever

Psykisk hälsa

Ett arbetssätt som möjliggör tidiga insatser i nära samarbete med en skolas pedagoger.

För att förstärka det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet samt möjliggöra den tvärprofessionella analysen i Lidköping, har Elevhälsoteamet Örslösa/Stenhammar arbetat fram ett arbetssätt som bidrar till ”Hälsa för lärande och lärande för hälsa” för skolans ALLA elever.