Ällagatan

Föräldrar som resurs Psykisk hälsa

Socialtjänst i tät samverkan med grundskolor och gymnasium i Falköping. Föräldrastöd via Ällagatans förebyggande team - för barn och unga upp till 18 år.

Ällagatans förebyggande team kan ge råd och stöd till föräldrar i föräldraskapet. Teamet samarbetar med andra aktörer i kommunen för att ge stöd till barn, unga och föräldrar.