Spargris

Nivåer för inackorderingstillägg

Se belopp för inackorderingstillägg som gäller i Skaraborgs kommuner.

Enligt skollagen 15 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Inackorderingsbidraget ska vara minst 1/30 av prisbasbeloppet (PBB) per månad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. PBB för 2024 är 57 300 kr, alltså är 1.910 kr det lägsta beloppet per månad år 2024. I Skaraborg finns en strävan att arbeta likvärdigt, så att inte eleverna upplever olikheter inom samverkansområdet. 

Nedan är beslutade nya belopp från 1 januari 2024. Utgångspunkt är det lägsta beloppet utifrån prisbasbelopp (PBB) år 2024 samt tillämpad avståndsskala i kilometer där förhållandet mellan beloppen är samma som tidigare år. 

 

   

år 2020

år 2021

år 2022 år 2023 år 2024

PBB

 

47300

 47600

48300

52500

57300

BELOPP PER MÅNAD          

Avstånd  km

Index

år 2020

år 2021  år 2022 år 2023 år 2024

0-60

1

1 570

1 580  1 610 1 750 1 910

61-120

1,12

1 750

1 760 

1 800

1 960

2 130

121-250

1,27

1 990

2 000  2 040 2 220 2 420

251-700

1,47

2 300

2 320  2 360 2 570 2 800

701-

1,69

2 650

 2 670 2 720 2 950 3 220