legobitar

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning före redan pedagogiskt verksamma.

Nu kan du som du har allmän behörighet och minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan kan söka utbildning Förskollärare för pedagogiskt verksamma. Mer information finns här: 

https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/program/forskollararutbildning-for-pedagogiskt-verksamma-distansutbildning2/