Inspireras av SYV-arbetet i Danmark

Inom det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet, åkte 13 studie- och
yrkesvägledare och 3 projektpersonal på studieresa för att lära sig mer om neutrala
mötesplatser för vägledning, digital vägledning och det danska skol- och
vägledningssystemet. Resan gick till Köpenhamn i slutet av april 2018 där
studiebesök gjordes på eVejledning, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU),
Nye Veje, Studievalg och KVUC.
Läs mer om resan i Reserapporten eller ta del av presentationer från studiebesöken i länkarna på sidan.