Nätverket Elevhälsa

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Samverkan utgår ifrån Måldokument Skaraborg. Det övergripande syftet är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera, arbeta och leva i. Elevens bästa ska vara i fokus i alla beslut. 

Syfte

  • Samverka kring implementeringen av Måldokument Skaraborg.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att fler elever når en högre måluppfyllelse, går vidare till högre utbildning och genom detta blir attraktiva på arbetsmarknaden.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att utbildningen, där elevhälsan ingår, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Elevhälsans insatser har ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose gemensam framtida kompetensutveckling för personal inom elevhälsans professioner.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose elevhälsans framtida rekryteringsbehov av välutbildad personal.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling.