Nätverket Utvecklingsledare, Skolutveckling i Skaraborg, SKIS

Syfte

  • Övergripande syfte ur Måldokumentet: Att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera och leva i.

  • Utbildningarna ska hålla god kvalitet, vara resursoptimerade och grundas på valfrihet och arbetsmarknadens behov.

  • Säkerställa och analysera inkommen statistik för att skapa en likvärdighet i kvalitetssäkringen samt utgöra grund för kommande utvecklingsarbete.