Genomförande av aktivitet

Del 1 C - Genomförande av aktivitet

Normer, kränkningar och mobbning

Kartläggning

Kartlägg en utvald elevgrupp/skolklass med fokus på negativ jargong, attityd, språkbruk och kroppsspråk. Kartläggningen kan både ses som en främjande och förebyggande insats vad gäller kränkande handlingar och mobbning.

Vilken form av jargong, attityd och språkbruk finns i och utanför klassrummet?
Vad sägs? Vem/ vilka säger?
På vilket sätt visar sig det ovan beskrivna? Exemplifiera.

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing