Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Motivation och framtidstro

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning erbjuds kommuner inom ramen för projektet Fullföljd utbildning i regi av Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Projektet pågår mellan 2020 - 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Utvecklingsprogrammet riktar sig mot kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler elever möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och klara sina gymnasiestudier. 

Arbetet sker på både huvudmanna- och verksamhetsnivå.