Personal

Alla som gör tid i projektet måste redovisa sin tid. Man kan ha direkt lön och medfinansiera i projektet. Rapporteringen görs på en särskild blankett (Excel-fil) som heter Arbetstidsredovisning.

För personal med direkt lön utgör den underlag för utbetalning av ersättning från ESF. För personal som medfinansierar rapporterar tid till projektet, men ingen ersättning i pengar utgår från ESF.

För dig som vill veta mer om projektekonomi i ESF-projekt, klicka här
För mer information om medfinansiering,

Till höger finns länkat:

  • Rutiner IMprove - Dokumentet syftar till att samla rutiner för ESF-projektet IMprove med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som projektägare. I dokumentet finns även sammanfattningar kring centrala moment i projektet. Dokumentet ska fungera som stöd för de som arbetar i projektet. Dokumentet är dynamiskt och uppdateras av regional projektledare från Skaraborgs Kommunalförbund vid behov.
  • Vägledning arbetstidredovisning: Hur funkar arbetstidredovisningen? Hur fyller jag i den?Vad är viktigt att tänka på när jag beskriver mina arbetsuppgifter i projektet?
  • Arbetstidredovisning - direkt lön: Du som har direkt lön i projektet, använder denna mall.
  • Arbetstidredovisning - medfinansiering: Du som medfinansierar i projektet, använder denna mall.

 

För dig som vill hitta information om deltagarredovisning så finns det under rubriken deltagare till vänter på sidan. (du kan även klicka här)