Deltagare

IMprove är ett projekt som jobbar med att göra introduktionsprogrammen bättre för unga som kommit till Sverige efter att de fyllt 13 år. Målet är att skolan ska kunna ge rätt stöd och utbildning så att ungdomar snabbare kan gå vidare från introduktionsprogrammet till annan utbildning.

Inom de utvalda 16 kommunerna i de fyra regionerna ska 300 deltagare ingå i projektet. IMprove har som mål att särskilt fokusera på tjejerna då den gruppen i högre utsträckning riskerar att hamna i utanförskap, varken studera eller arbeta. Inom Introduktionsprogrammen är andelen killar betydligt högre än tjejer och därför ska av de 300 deltagarna vara 100 tjejer.

I Skaraborg ska vi ha 75 deltagare varav 25 tjejer.

Till höger finner du

  • Information om deltagarregister (SCB) - Vad innebär det att vara deltagare i Socialfondsprojekt? Hur används deltagarens personuppgifter?
  • Information om projektet till deltagare - Vad är IMprove, vad är målet med projektet? Varför vill vi använda dina personuppgifter?
  • Närvarorapport deltagare - den månadsvisa rapporteringen för respektive deltagare
  • Sammanställning närvarotimmar - Den månadsvisa sammanställningen för deltagare i det lokala projektet
  • Instruktion deltagarrapportering - Instruktioner för "närvarorapport deltagare" och "sammanställningen närvarotimmar"

 

Information om deltagarregister och om projektet ska lämnas till deltagare innan inskrivning i projektet.