Skola

För dig som arbetar inom skolan med praktikplatser

Sidan är under upparbetning och kommer löpande byggas på med mer information.

Till höger hittar du guider till olika moment i praktikplatsen.se - fylls på löpande.