Praktikplatsen.se

Skaraborgs kommunalförbund har upphandlat ett kommungemensamt praktikanskaffningsverktyg i Skaraborg.

Denna digitala mötesplats för skola-arbetsliv förväntas kvalitetssäkra praktikhanteringen samt att fler elever uppskattas få ett inträde i arbetslivet och landa mer rätt i sina framtida studie- och yrkesval. 

Samverkansavtal finns med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) gällande praktikplatsen.se.

Verktyget används i dagsläget för grundskolans PRAO i närmare hälften av Skaraborgs kommuner, och fler kommuner är på väg att starta upp.
VO-college Skaraborg är fullt implementerat och använder verktyget för APL/Lärling för både gymnasiet och vuxenutbildning. Barn- och Fritidsprogrammet är också uppstartat i en kommun. Under 2019 påbörjas också implementation av Yrkeshögskolan, Medicinska sekreterare.
Samtliga 15 kommuner i Skaraborg använder sig av praktikplatsen.se för att erbjuda APL- och lärlingsplatser till VO-College och LIA-platser för YH.

Praktikplatsen.se drivs från och med 2016 av Skaraborgs Kommunalförbund. 

Under Dokument till höger finns generell information om praktikplatsen.

Till vänster finns information riktad till Arbetsgivare respektive Skolpersonal.
Här hittar du bl a Guider för olika moment på praktikplatsen.se