Praktikplatsen.se

Skaraborgs kommunalförbund har upphandlat ett kommungemensamt praktikanskaffningsverktyg i Skaraborg.

Denna digitala mötesplats för skola-arbetsliv förväntas kvalitetssäkra praktikhanteringen samt att fler elever uppskattas få ett inträde i arbetslivet och landa mer rätt i sina framtida studie- och yrkesval. 

Samverkansavtal finns med GR gällande praktikplatsen.se.

Verktyget används i dagsläget för två praktikformer.
Praktikformerna är PRAO i Skövde kommun samt APL och lärling inom VO-College Skaraborg.
Samtliga 15 kommuner i Skaraborg använder sig av praktikplatsen.se för att erbjuda APL- och lärlingsplatser till VO-College.

Praktikplatsen.se drivs från och med 2016 av Skaraborgs Kommunalförbund. 

Under Dokument till höger finns generell information om praktikplatsen.

Till vänster finns information riktad till Arbetsgivare respektive Skolpersonal.
Här hittar du bl a Guider för olika moment på praktikplatsen.se