Praktikplatsen.se

Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar för driften av Skaraborgs kommungemensamma praktikverktyg.

Denna digitala mötesplats för skola-arbetsliv förväntas kvalitetssäkra praktikhanteringen samt att fler elever ska få ett inblick i arbetslivet och därmed landar mer rätt i sina framtida studie- och yrkesval. Arbetslivet får också en möjlighet att möta sin framtida arbetskraft.

Verktyget används inom flera skolformer:

 • Grundskolans PRAO
  • Närmare hälften av Skaraborgs kommuner är implementerade.
 • Gymnasie- och vuxenutbildning APL/Lärling
  • Vård- och omsorgscollege Skaraborg fullt implementerat.
  • Barn- och Fritidsprogrammet är uppstartat i en kommun och fler är på gång.
 • Yrkeshögskolans LIA
  • Skövde Yrkeshögskola har startat upp med Medicinska sekreterare och förväntas lägga till fler utbildningar på sikt.
 • I samtliga 15 kommuner i Skaraborg finns verksamheter som erbjuder platser till eleverna.


Samverkansavtal finns med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är systemägare av praktikplatsen.se och vi jobbar löpande i nära samarbete med dem och andra regioner som använder verktyget för att vidareutveckla detta.

Under Dokument till höger finns generell information om praktikplatsen.

Till vänster finns information riktad till både Arbetsgivare Skolpersonal.

Filmen om praktik här ovan får gärna spridas och användas i olika sammanhang!