SYVBarometern

Syvbarometern är en enkätundersökning med frågor till studie- och yrkesvägledare som görs i samarbete mellan Skolsamverkan & Ungdomsbarometern.

Undersökningen har gjorts bland studie- och yrkesvägledare och rektorer i grund-, gymnasieskolan samt vuxenutbildning i Sjuhärad, Skaraborg & Fyrbodal. Undersökningen har genomförts under perioden 11:e maj – 4 juni 2017, som en del av det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet.