Nyhetsbrev oktober 2018

Hej! Här kommer nyheter från projektet Vägledning för livet! Det är ett halvår kvar av projektet och det händer mycket för dig som studie- och yrkesvägledare! Här nedan finns information och inbjudningar till tillfällen där projektet är inbjudna för att informera och tillfällen som arrangeras av projektet Vägledning för livet.

SYV-dagen i Fyrbodal 17 oktober

Välkommen till SYV-dagen i Trollhättan som arrangeras av Fyrbodals kommunalförbund 17 oktober.

Under dagen presenteras bland annat regeringens utredning kring studie- och yrkesvägledning, information om obligatorisk PRAO och UHR informerar om sitt projekt Välkommen till högskolan.
Sista anmälningsdag är 5 oktober
Läs mer här

SYV-nätverksträff i Skaraborg 25 oktober
Styrgruppen för SYV-nätverket i Skaraborg bjuder in till nätverksträff med tema samverkan skola- arbetsliv, torsdag 25 oktober i Falköping.
Under dagen kommer bland annat ”pilotsyvare” inom projektet Vägledning för livet  berätta om de internationella utbyten de deltagit i och om hur det inspirerat deras arbete på hemmaplan.
Läs mer och anmäl dig här

Föreläsning/ workshop med Leif Andergren 5 december
Projektet Vägledning för livet bjuder in till föreläsning och workshop med Leif Andergren 5 december i Skövde med fokus på konkreta verktyg för att möta elever via nya metoder och mötesplatser.
Läs mer och anmäl dig här

Avslutningskonferens för Vägledning för livet 7 februari

Projektet Vägledning för livet bjuder in tillavslutningskonferens i Göteborg. Kom och inspireras av projektresultat, pilotsyvar och externa föreläsare!

Läs mer här

SYV-planer och hela skolans ansvar
Har ni goda exempel på arbetet med hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning? Eller goda exempel på en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning? Tipsa oss gärna!
Vill ni ha hjälp att ta fram en kommunal SYV-plan eller tips för att arbeta med hela skolans ansvar? Då vill vi i Vägledning för livet gärna hjälpa till.
kontakta Moa Mannesson på moa.mannesson@skaraborg.se

Projektets utvärderas via företaget SERUS, som också kommer att göra en kartläggning av hur arbetet med studie- och yrkesvägledning ser ut i kommunerna.

Artikel i Vägledaren

Tidningen Vägledaren som ges ut av Sveriges vägledarförening har i sitt senaste nummer en artikel från det utbyte med Danmark som gjordes inom projektet Vägledning för livet.

Projektet Vägledning för livet finansieras av Europeiska socialfonden och är ett samarbete mellan kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen- Sjuhärad och Fyrbodal med fokus på studie- och yrkesvägledning.
Läs mer om projektet här