Kartläggning, SYV hela skolans ansvar

På uppdrag av projektet Vägledning för livet har deras externa utvärderare Serus gjort en kartläggning där förvaltningschefer och rektorer i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad intervjuats gällande sitt arbete med SYV som hela skolans ansvar. Den visar hur ojämnt denna fråga prioriteras – i vissa kommuner har man ett väl fungerande arbete med SYV-planer medan man i andra kommuner inte kommit så långt i arbetet med att se SYV som hela skolans ansvar. Detta innebär att eleverna får tydligt ojämna möjligheter att bygga upp en god valkompetens.

Här kan du läsa sammanställningen av kartläggningen.

Kartläggning SYV hela skolans ansvar