Rapport från IAEVG-konferens 2-4 oktober 2018

Det internationella vägledarsamfundet, International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), hade år 2018 sin årliga konferens i Göteborg.

Tre dagar med internationell inspiration kring studie- och yrkesvägledning 750 personer med 40 olika nationaliteter och en uppsjö av föreläsningar att välja på.
De tre nyckelbegrepp jag tar med mig hem från IAEVG- konferensen är tankar kring Social justice,  ICT och cultural sensitivity och hur det påverkar studie- och yrkesvägledning.

Läs Moa Mannessons reserapport kring vad hon tagit med sig hem från konferensen.