Glad sommar önskar vi i projektet Vägledning för livet!

Här är nyhetsbrev med tillbakablickar från vad som hänt under året med utbildningar, resor och samverkan. Det finns även information om vad som är på gång under hösten. Texten finns också som PDF-fil. Fram tills att vi hörs igen önskar vi en bra sommar!

Utbildning i jämställdhet och normkritik
- motverka könssegregerade studie- och yrkesval
Den första mars gästade jämställdhetsstrateg Marcus Svensson Skövde för en förmiddag på temat jämställdhet och studier med fokus på hur man kan bryta de könssegregerade utbildningsvalen. Under eftermiddagen följde Henrik Erlandsson upp detta och Mia Lindberg fanns med på video för att ge ett studie- och yrkesvägledningsperspektiv på detta.
I länken hittar ni mer information och presentationerna från dagen.
          

Utbildning i E-vägledning och SYV-nätverksträff i Tidaholm       
En digital föreläsning om digital vägledning gavs i samverkan mellan projektet Vägledning för livet och Högskolan Väst. Teman var ungdomars datavanor, tekniken i praktiken och vägledaren på webben.
Föreläsningarna följdes upp med en diskussion om ifall digital vägledning kan ersätta det ”riktiga” vägledningssamtalet och svaret verkade bli att det digitala kan vara ett komplement till det traditionella vägledningssamtalet och ett sätt att nå nya grupper. Under resterande SYV-nätverksträff gavs också information om projektet GR-samsyv och information från antagningskansliet.
Mer info och presentationerna från dagen hittar ni här

Erfarenhetsutbyte styrgrupper i SYV-nätverk
Inom projektet Vägledning för livet är det tre delregioner som samverkar. Den 19 april var studie- och yrkesvägledare som finns med i SYV-nätverkens styrgrupper från alla tre delregionerna inbjudna för att diskutera hur ett SYV-nätverk kan se ut och vad som krävs för att det ska fungera bra.
I Skaraborg har vi sedan länge ett nätverk med studie- och yrkesvägledare som är ett av flera nätverk inom utbildning Skaraborg med en tät koppling till skolchefsnätverket. I Fyrbodal har de ett relativt nystartat nätverk som består av en kommunrepresentant från varje kommun samt ett arbetsutskott som är med och planerar nätverksträffarna. I Boråsregionen har det inte funnits något övergripande SYV-nätverk men erfarenhetsutbytet har varit en inspiration och nu har Boråsregionen haft ett första SYV-nätverksmöte.

Webbinar med UHR
Inom projektet vägledning för livet har det getts möjlighet att få information och ställa frågor till UHR (universitets och högskolerådet) i webbinarieform. Det är mycket nytt på gång hos UHR och de som deltog under webbinariet med UHR i april var nöjda med både informationen och att kunna få direkta svar på sina frågor. 

Utbyte med Danmark
I slutet av april åkte 13 studie- och yrkesvägledare och 3 representanter från Vägledning för livet till Danmark för att lära sig mer om hur de arbetar med studie- och yrkesvägledning där. Det var tre späckade och lärorika dagar med information om hur de arbetar med sin nationella eVägledningstjänst, vägledning för ungdomar på UU, vägledning mot högre utbildning på Studievalg, vägledning för vuxna på VUC och med ungdomar utanför skolsystemet på Nye Veje. Presentationer från studiebesöken finns här.

Erfarenhetsutbyte ESF-finansierade projekt inom studie- och yrkesvägledningsområdet
Just nu pågår flera ESF-finansierade projekt inom studie- och yrkesvägledning i Västsverige och i maj träffades representanter från projekten för ett erfarenhetsutbyte. På plats fanns även Västra Götalandsregionen och Skolverket och presenterade sitt arbete med SYV-frågor. Även representant för regeringens utredning kring studie- och yrkesvägledning Mikaela Zelmerlööw var där.

Mer information från dagen finns här

Pilotsyvmöte
De studie- och yrkesvägledare som deltagit i utbyten med Danmark och Frankrike ska efter sin resa testa nya metoder och mötesplatser som en form av pilotverksamhet på sin skola. För att inspireras av varandras arbete har två pilotsyvmöten arrangerats under våren. Ett i Lidköping i januari då vi bland annat besökte Ung Arena och ett möte på vuxenutbildningen i Uddevalla i slutet av april.

Vad händer framöver?
Genomförandefasen för Vägledning för livet har förlängts till 2019-02-28 vilket innebär tre månader extra för att genomföra aktiviteter. Planeringen för de aktiviteterna är i full gång och ett fokus i projektet kommer att vara hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning. Pilotskolorna kommer att testa nya metoder och mötesplatser under hösten. Mer kompetensutveckling för SYV planeras till hösten och flera förslag på föreläsare har kommit in, fler webbinar med UHR är också planerade. Mer information om allt som händer kommer i höst. 

SYV-nätverksträff 25 oktober
SYV-nätverket i Skaraborg arrangerar tillsammans med projektet Vägledning för livet En SYV-nätverksträff med tema skola-arbetsliv i Falköping den 25 oktober. Läs mer och anmäl dig här.

Spridningskonferens Vägledning för livet, februari 2019
Spridningskonferensen för projektet är planerad till februari 2019 i Göteborg då spridning av resultat från Vägledning för livet kommer att vara i fokus.