Nu är projektet igång

Här kommer information från de nya projekten Vägledning för livet och En skola för alla, som finansieras via den europeiska socialfonden.

I Skaraborg är det jag (Moa Mannesson) som arbetar som delprojektledare för båda projekten och kommer att ha kontakt med er i Skaraborg med nyheter om projekten.

ESF-projekt. Vägledning för livet och En skola för alla
Skaraborgs-, Sjuhärads-, och Fyrbodals kommunalförbund, är engagerade i ESF-projekten, Vägledning för livet och En skola för alla. Full styrka hade vi inte förrän den 1 augusti, så vi är inne i en spännande och intensiv period med att få alla styrdokument och pusselbitar på plats. Det som är väldigt tydligt är, att inget kan beslutas innan de aktiviteter vi föreslagit i analysfasen passerar ESF:s nålsöga och därmed får en budget. Mer information om det i september. 

Fokusgrupper
I ESF-ansökan för projektet Vägledning för livet ingår att i form av fokusgrupper möta elever och vägledningssökande som kan bidra med tankar och idéer kring aktiviteter.  Här kommer vi att behöva er hjälp framöver.

Studiebesök inom projektet Vägledning för livet, ”nya mötesplatser”
Inom projektet Vägledning för livet kommer det att genomföras ett transnationellt erfarenhetsutbyte med Frankrike/Paris i syfte att få inblick i hur de arbetar med s.k. ”neutrala mötesplatser”. Begreppet som vi har uppfattat det, innebär att man möts på otraditionella sätt, med lite andra metoder och på andra arenor än inom skolan både fysiskt och digitalt. I de fortsatta dokumenten har vi valt att kalla det för ”nya metoder och mötesplatser”. Det är beslutat att två SYV-från varje kommunalförbund kommer att få plats att delta i den första besöksomgången i v. 44. Till de två platserna i Skaraborg har vi fått deltagare. Ytterligare deltagare kommer att få anmäla intresse inför nästa utlandsbesök som är planerat till Danmark vecka 17 2018. 

Pilotskolor
Vidare finns det möjlighet att anmäla intresse för att bli ”pilotskola” med fokus på specifikt, nya former och metoder för att erbjuda vägledning. Det kan vara t.ex. att mötas webbaserat? Att mötas på andra platser än inom skolan? Att i samarbete med regionalt arbetsliv nå elever? Kom gärna med idéer!

De verksamheter som anmäler intresse för att bli ”pilotskola” har också företräde till det transnationella erfarenhetsutbytet med Danmark i vår. Vi planerar en inspirationsdag inför detta någon gång under hösten.

Med vänlig hälsning/

Moa Mannesson
Delprojektledare, En skola för alla och vägledning för livet