Föreläsning och Workshop med Leif Andergren

Projektet Vägledning för livet bjuder in till föreläsning och workshop med Leif Andergren i Skövde 5 december med fokus på konkreta verktyg för att möta elever via nya metoder och mötesplatser.

Tid: onsdag 5 december kl. 09:00 – 16:00
Plats: Sessionssalen, våning 5, Stadshuset Skövde
Fredsgatan 4
Anmälan: via Länken

Program:
09:00- 09:30 Fika och registrering
09:30- 12:00 Föreläsning/ workshop
12:00- 13:00 Lunch
13:00- 14:30 Föreläsning/ workshop
14:30- 15:00 Fika
15:00- 16:00 Föreläsning/ workshop

Mer om dagen:

Under föreläsningen berörs nya och utvecklade metoder för att minska elevernas begränsningar i studie- och yrkesvalet. En mer hållbar vägledning uppnås genom att stödja elevernas förmåga att bli medvetna om hinder och begränsningar som ligger i vägen för deras möjligheter. En del i detta kan vara att använda illustrationer och metaforer från vägledningens karriärteorier för att underlätta för eleverna att se mer än de vanligtvis har möjlighet att se.

Merparten av föreläsningen har fokus på det individuella vägledningssamtalet och tar även upp gruppsamtal, kollektiva informationer i storgrupp samt elevernas egna aktiviteter i och utanför skolan. Under dagen ges också tillfällen för workshop, diskussion och reflektion.

För mer information eller frågor kontakta

Moa Mannesson

Delprojektledare Vägledning för livet, Skaraborg
moa.mannesson@skaraborg.se
0500-49 72 06