Bli pilotskola!

Vill du testa nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning? Bli pilotskola!

Just nu pågår projektet Vägledning för livet i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen. Projektet vill bidra till nya metoder och mötesplatser för vägledning och att SYV ska vara ett högt prioriterat område. Vill du och din skola inspirera till nya sätt att vägleda? Ta chansen att bli pilotskola!

Varför ska man vara pilotskola?

Som pilotskola ges man ytterligare verktyg i sin yrkesutövning. Ni får chans att inspireras till nya metoder för vägledning, bland annat genom företräde till studieresa till Paris och Köpenhamn. Ta chansen att vara med och bana väg för nya sätt att vägleda!

Våren 2018 planeras en studieresa till Köpenhamn (vecka 17). På resan kommer man att besöka neutrala mötesplatser för vägledning och få en inblick i det Danska skolsystemet och systemet för studie- och yrkesvägledning.

Vad förväntas av en pilotskola?

Att vilja testa nya metoder och mötesplatser för vägledning
Att göra en fokusgrupp bland mottagarna för vägledningsinsatsen
Förankra de nya metoderna mot lärare och rektorer
Att utvärdera vägledningsinsatsen
Redovisa resultat och erfarenheter i syfte att inspirera fler till att vägleda via nya metoder och mötesplatser

Vill ni anmäla er skola som pilotskola, eller veta mer om projektet så är ni varmt välkomna att kontakta delprojektledare Moa Mannesson moa.mannesson@skaraborg.se

Anmälan om att bli pilotskola och ha möjlighet att delta i Utbyte med Danmark under vecka 17 görs Senast 2018-03-02